Jo Baltus

Penningmeester

Ruim dertig jaar geleden heb ik een management advies bureau opgericht. Samen met mijn vrienden heb ik toen het idee opgepakt om ook iets te doen voor de minstbedeelden in Afrika. We startten de ondersteuning van een ziekenhuis in Ghana met het doel het ziekenhuis te helpen om zich zelf te beredderen. Inmiddels heeft dit ziekenhuis een goede basis.

Op de vraag van Henriëtte Kikken in 2010 of ik bestuurslid wilde worden van Bondeko heb ik zonder aarzelen ja gezegd. De inzet voor de pigmeeën in Congo door vooral vrouwen en kinderen te helpen om hun leefomstandigheden te verbeteren geeft veel voldoening. Mijn motto is: “ blijf niet stilstaan bij de vraag of het wel voldoende bijdraagt maar doe iets.”

.